فرمانده آتش‌نشانان پاریس به قهرمانان پلاسکو ادای احترام کرد

فرمانده آتش‌نشانان پاریس به قهرمانان پلاسکو ادای احترام کرد

فرمانده آتش‌نشانان پاریس به قهرمانان پلاسکو ادای احترام کرد