فرستادن گنجینه موزه هنرهای معاصر به خارج منتفی شد

فرستادن گنجینه موزه هنرهای معاصر به خارج منتفی شد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: فرستادن آثار موزه هنرهای معاصر به گالری‌های خارج از کشور در دستور کار نیست.

فرستادن گنجینه موزه هنرهای معاصر به خارج منتفی شد