فرانسه، دولت انگلیس را متهم کرد

فرانسه، دولت انگلیس را متهم کرد
وزیر اقتصاد فرانسه روز سه شنبه در واکنش به سخنان ‘ترزا مِی’ نخست وزیر انگلیس گفت که لندن در مدیریت خروج از اتحادیه اروپا، هیچ برنامه ای ندارد.

فرانسه، دولت انگلیس را متهم کرد