غِیب شدن رودخانه دانشمندان را بهت زده کرد! +عکس

غِیب شدن رودخانه دانشمندان را بهت زده کرد! +عکس
ناپدید شدن رودخانه ای بزرگ انهم در عرض چهار روز در کشور کانادا باعث بهت و حیرت دانشمندان گشته است. به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه علمی – خبری ساینس الرت می نویسد: برای نخستین بار در تاریخ معاصر دانشمندان ناپدید شدن رودخانه ای را تنها در مدت چهار روز تأیید…

غِیب شدن رودخانه دانشمندان را بهت زده کرد! +عکس