عکس: گریم متفاوت «پانته‌ آ پناهی‌ ها» در «شهرزاد 2»

عکس: گریم متفاوت «پانته‌ آ پناهی‌ ها» در «شهرزاد 2»
پانته‌ آ پناهی‌ ها در فصل دوم شهرزاد حضور خواهد داشت، این بازیگر اینستاگرام خود را با انتشار تصویری از گریم متفاوتش در شهرزاد ۲ به روز کرده و در…

عکس: گریم متفاوت «پانته‌ آ پناهی‌ ها» در «شهرزاد 2»