عکس: کشف تریاک از بطری‌ های نوشابه!

عکس: کشف تریاک از بطری‌ های نوشابه!
در استان یزد ۱۰۳ کیلوگرم تریاک از درون بطری های نوشابه کشف شد. به گزارش ایرنا، رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان یزد از کشف ۱۰۳ کیلوگرم تریاک جاسازی شده در بطری های نوشابه از یک دستگاه تریلی داف در یزد خبر داد.

عکس: کشف تریاک از بطری‌ های نوشابه!