عکس: کاریکاتور توهین آمیز قطری ها علیه ایران

عکس: کاریکاتور توهین آمیز قطری ها علیه ایران
در حالی که تا دیدار تیم ملی کشورمان با قطر چند ساعتی بیشتر نمانده است، روزنامه قطری کاریکاتوری توهین امیز منتشر کرده است. روزنامه استاد الدوحه کاریکاتور توهین آمیزی را قبل از این دیدار حساس به تصویر کشید و در این کاریکاتور عبارت عربی: وین رایح یا کابتن؟ ” آقای…

عکس: کاریکاتور توهین آمیز قطری ها علیه ایران