عکس: چرا مایلی‌ کهن بازداشت شد؟

عکس: چرا مایلی‌ کهن بازداشت شد؟
 محمد مایلی‌کهن که برای حل مشکل عمرانی و ساختمان یک مسجد به یکی از روستاهای اطراف انزلی رفته بود با یکی از مسئولان شورای آن روستا درگیری لفظی پیدا کرد…

عکس: چرا مایلی‌ کهن بازداشت شد؟