عکس: پراید صفر کیلومتر تولید کره!

عکس: پراید صفر کیلومتر تولید کره!
جام جم آنلاین: تصویری از پراید صندوق‌دار کُره‌ای صفر کیلومتر را مشاهده می‌کنید:

عکس: پراید صفر کیلومتر تولید کره!