عکس: وقتی دوچرخه‌ سوار ۱۰۵ ساله رکورد شکنی می کند!

عکس: وقتی دوچرخه‌ سوار ۱۰۵ ساله رکورد شکنی می کند!
پیرمرد ۱۰۵ ساله فرانسوی در یک ساعت ۲۲ کیلومتر و ۵۲٨ متر رکاب زد که نسبت به سن وسالش یک رکورد بی نظیر است! به گزارش خبرآنلاین، روبِر مارشان پیرمرد ۱۰۵ ساله در فرانسه در یک ساعت ۲۲ کیلومتر و ۵۲٨ متر رکاب زد که بالاترین میزان ثبت شده برای گروه سنی خودش است. او […]

عکس: وقتی دوچرخه‌ سوار ۱۰۵ ساله رکورد شکنی می کند!