عکس: واکنش خبرنگار الجزیره به ارسال مواد غذایی از ایران به قطر

عکس: واکنش خبرنگار الجزیره به ارسال مواد غذایی از ایران به قطر
خبرنگار الجزیره به خبر ارسال مواد غذایی از سوی ایران برای قطر واکنش نشان داد. وی در توئیتر خود نوشت: فکر نمیکنم سعودی خوشحال شود اما ایران از تو مچکریم.

عکس: واکنش خبرنگار الجزیره به ارسال مواد غذایی از ایران به قطر