عکس: نمایی بسیار زیبا از اهرام ثلاثه از شهر قاهره

عکس: نمایی بسیار زیبا از اهرام ثلاثه از شهر قاهره
تصویری قدیمی و زیبا از اهرام ثلاثه مصر که از داخل شهر قاهره گرفته شده است، این اهرام در بخش غربی این شهر قرار گرفته است. به گزارش مجله دوستان : این هرمها تنها بازمانده عجایب هفتگانه جهان به شمار می روند. این هرمها که از حدود سال ۲۵۵۰ پیش…

عکس: نمایی بسیار زیبا از اهرام ثلاثه از شهر قاهره