عکس: مجری جنجالی تلوزیون و همسرش!

عکس: مجری جنجالی تلوزیون و همسرش!
تصویری از  ژیلا صادقی مجری ۴۳ ساله تلوزیون در کنار همسرش ، محسن رجبی منتشر می شود. محسن رجبی همسایه ژیلا صادقی در منطقه لواسان بودند، و ارتباط آنها در حد سلام و علیک بود و بعد از ۷ سال پیشنهاد ازدواج از طرف آقا بهشون شد و در ۱۸…

عکس: مجری جنجالی تلوزیون و همسرش!