عکس: قوس‌ های درخشان بهاری

عکس: قوس‌ های درخشان بهاری
۲۹ مارس بود که در آسمان شبانه بهاری نیمکره شمالی کره زمان در نزدیکی تپه چوپوک، دو قوس آسمانی تشکیل شدند که آسمان را با نورهای خود روشن کردند./باشگاه خبرنگاران جوان     گفتنی است؛ تصویری که از آسمان آن روز گرفته شده است، عکس روز ناسا شد.  

عکس: قوس‌ های درخشان بهاری