عکس: قتل مهمان برنامه، با شمشیر سامورایی مجری!

عکس: قتل مهمان برنامه، با شمشیر سامورایی مجری!
حدود ۶۰ سال پیش مهمان برنامه مناظره، در یک حرکت عجیب، با شمشیر مجری برنامه به قتل رسید. در ۱۲ اکتبر سال ۱۹۶۰،یک جامعه شناس ژاپنى، درمناظره زنده تلوزیونى به…

عکس: قتل مهمان برنامه، با شمشیر سامورایی مجری!