عکس: عصبانیت شدید آقای فوتبالیست بخاطر تعویض شدن!

عکس: عصبانیت شدید آقای فوتبالیست بخاطر تعویض شدن!
کریستیانو رونالدو، برای چهاردهمین بار در این فصل از سوی زین الدین زیدان سرمربی کهکشانی های رئال تعویض شد. کریستیانو رونالدو در دقیقه ۷۹ دیدار با مالاگا با دستور زیدان تعویض شد، تعویضی که او را به شدت عصبانی کرده بود، هرچند او خود را کنترل می کرد تا ناراحتی…

عکس: عصبانیت شدید آقای فوتبالیست بخاطر تعویض شدن!