عکس زیرخاکی از هانیه توسلی!

عکس زیرخاکی از هانیه توسلی!
هانیه توسلی بازیگر سرشناس کشورمان اینستاگرام خود را با انتشار تصویری بسیار قدیمی از خود به روز کرد. هانیه توسلی نوشت: سه ماهگى شهریور ١٣۵٨ من و مامانم    

عکس زیرخاکی از هانیه توسلی!