عکس: زیباترین کبوتر جهان در هند!

عکس: زیباترین کبوتر جهان در هند!
کبوتر نیکوبار زیباترین کبوتر جهان میباشد که در منطقه شرق اقیانوس هند زندگی می‌ کند، در ادامه تصویری از این کبوتر را مشاهده می کنید.

عکس: زیباترین کبوتر جهان در هند!