عکس/ روحانیون اصلاح‌طلب در خانه مرحوم آیت‌الله هاشمی

عکس/ روحانیون اصلاح‌طلب در خانه مرحوم آیت‌الله هاشمی

عکس/ روحانیون اصلاح‌طلب در خانه مرحوم آیت‌الله هاشمی