عکس/ دیدار سردار سلیمانی و رئیسی در مشهد

عکس/ دیدار سردار سلیمانی و رئیسی در مشهد

عکس/ دیدار سردار سلیمانی و رئیسی در مشهد