عکس: دیدار دکتر ظریف با همتای نروژی خود در اسلو

عکس: دیدار دکتر ظریف با همتای نروژی خود در اسلو
در دیدار عصر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان و همتای نروژی، آقای “بورگه برنده” در ابتدای دیدار مراتب همدردی و تسلیت خود را در رابطه با حوادث تروریستی…

عکس: دیدار دکتر ظریف با همتای نروژی خود در اسلو