عکس: خسرو حیدری در کنار همسر و دخترش

عکس: خسرو حیدری در کنار همسر و دخترش
تصویری از خسروحیدری بازیکن تیم استقلال تهران را در کنار همسر و فرزندش مشاهده می کنید.  

عکس: خسرو حیدری در کنار همسر و دخترش