عکس: خداحافظی احمدی نژاد!

عکس: خداحافظی احمدی نژاد!
در حاشیه رد صلاحیت احمدی نژاد، بزرگمهر حسین پور این کارتون را در اینستاگرامش منتشر کرد. 

عکس: خداحافظی احمدی نژاد!