عکس: حضور بنگر برای تماشای دیدار والیبال ایران

عکس: حضور بنگر برای تماشای دیدار والیبال ایران
محسن بنگر مدافع سابق پرسپولیس تهران، برای تماشای والیبال تیم های ملی کشورمان با آرژانتین در ورزشگاه حضور یافت.

عکس: حضور بنگر برای تماشای دیدار والیبال ایران