عکس/ حضور بانوان درسالن ۱۲ هزارنفری آزادی برای تماشای دیدار تیم‌های ملی ایران و بلژیک

عکس/ حضور بانوان درسالن ۱۲ هزارنفری آزادی برای تماشای دیدار تیم‌های ملی ایران و بلژیک

عکس/ حضور بانوان درسالن ۱۲ هزارنفری آزادی برای تماشای دیدار تیم‌های ملی ایران و بلژیک