عکس: برگزاری نماز جماعت در ارتش هیتلر

عکس: برگزاری نماز جماعت در ارتش هیتلر
در ادامه تصویری از برگزاری نماز جماعت در ارتش نازی هیتلر در جریان جنگ جهانی دوم را مشاهده می کنید. گفتنی است؛ ارتش نازی درجنگ جهانی دوم حداقل ۱۷ هزار…

عکس: برگزاری نماز جماعت در ارتش هیتلر