عکس: باور می کنید اینجا تهران باشه؟

عکس: باور می کنید اینجا تهران باشه؟
رژه خودروهای میلیاردی و فوق لوکس در خیابان های تهران را مشاهده می کنید.    

عکس: باور می کنید اینجا تهران باشه؟