عکس: بانوانی که پشت در ورزشگاه آزادی ماندند

عکس: بانوانی که پشت در ورزشگاه آزادی ماندند
زنانی که امشب برای تماشای مسابقه والیبال ایران و آرژانتین به ورزشگاه ۱۲ هزار نفری آزادی رفتند اما پشت در ماندند

عکس: بانوانی که پشت در ورزشگاه آزادی ماندند