عکس: اینم عاقبت زنده باد بهار!

عکس: اینم عاقبت زنده باد بهار!
در حاشیه رد صلاحیت احمدی نژاد و بقایی، شهاب جعفرنژاد این کارتون را در اینستاگرامش منتشر کرد.  

عکس: اینم عاقبت زنده باد بهار!