عکس: اکبر عبدی این روزها چه می‌ کند؟

عکس: اکبر عبدی این روزها چه می‌ کند؟
اکبر عبدی بازیگر پیشکسوت و محبوب کشورمان این روز ها مشغول بازی در یک نمایش کمدی می باشد. اکبر عبدی این شب‌ ها با اجرای یک نمایش کمدی در یک…

عکس: اکبر عبدی این روزها چه می‌ کند؟