عکس: اولین عید گندِ خانم مجری!

عکس: اولین عید گندِ خانم مجری!
ازاده نامداری مجری جوان تلوزیون، جدیدترین پس اینستاگرامی اش را به وقایع تلخ سال ۹۵ اختصاص داد. نامداری با انتشار عکس زیر در اینستاگرامش نوشت: یک شب دلی به مسلخ خونم کشید ورفت….. اسفند غم انگیز، علی معلم، افشین یداللهی…. پ.ن.علی وزینی توام همین امسال تنهام گذاشتی وداستان ازدست دادن…

عکس: اولین عید گندِ خانم مجری!