عکس: انتخاب ولیهعد به سبک سعودی ها!

عکس: انتخاب ولیهعد به سبک سعودی ها!
 در حاشیه معرفی محمد بن سلمان به عنوان ولیعهد جدید عربستان، جلال پیرمرزآباد این کارتون را در روزنامه شرق منتشر کرد.  

عکس: انتخاب ولیهعد به سبک سعودی ها!