عکس: المیرا شریفی مقدم در حرم امام رضا (ع)

عکس: المیرا شریفی مقدم در حرم امام رضا (ع)
در ادامه تصویری از المیرا شریفی مقدم مجری زن شبکه خبر را در حرم امام رضا (ع) مشاهده می کنید.

عکس: المیرا شریفی مقدم در حرم امام رضا (ع)