عکس: ازاده زارعی در زیر دریایی!

عکس: ازاده زارعی در زیر دریایی!
ازاده زارعی صفحه شخصی اینستاگرام خود را با انتشار تصویری جدید به روز کرد، وی در توضیح این عکس نوشت:  سفر با زیر دریاییی در کف اقیانوس و آرامش  

عکس: ازاده زارعی در زیر دریایی!