عکس/ ادای احترام ملی‌پوشان فوتبال به درگذشتگان حملات تروریستی تهران

عکس/ ادای احترام ملی‌پوشان فوتبال به درگذشتگان حملات تروریستی تهران

عکس/ ادای احترام ملی‌پوشان فوتبال به درگذشتگان حملات تروریستی تهران