عکس/ آیت‌الله طالقانی و مهدی بازرگان پای صندوق رای

عکس/ آیت‌الله طالقانی و مهدی بازرگان پای صندوق رای

عکس/ آیت‌الله طالقانی و مهدی بازرگان پای صندوق رای