عکس: آزادی خودکشی کرد!

عکس: آزادی خودکشی کرد!
 «در حاشیه آغاز به کار ترامپ به عنوان رییس جمهور جدید ایالات متحده امریکا» سایت کگل این کارتون عماد حجاج را منتشر کرد.

عکس: آزادی خودکشی کرد!