عکس/گاو صندوق‌ ذوب شده در پلاسکو

عکس/گاو صندوق‌ ذوب شده در پلاسکو
گاوصندوق‌های ذوب شده از حرارت شدید زیر آوار پلاسکو حکایت می‌کنند و این مسئله امیدها برای یافتن آتش‌نشانان مصدوم از زیر آوار را کمرنگ کرده است.

عکس/گاو صندوق‌ ذوب شده در پلاسکو