عکس/واکنش داعش به حمله موشکی ایران پس از چهار روز

عکس/واکنش داعش به حمله موشکی ایران پس از چهار روز
انتخاب -داعش سرانجام پس از چهار روز سکوت کامل، واکنش موشکی ایران را تایید کرد

عکس/واکنش داعش به حمله موشکی ایران پس از چهار روز