عکس/صحنه‌ای عجیب از حضور مردم در اطراف پلاسکو که کار امداد را مشکل کرد

عکس/صحنه‌ای عجیب از حضور مردم در اطراف پلاسکو که کار امداد را مشکل کرد
علی‌رغم تذکر پیاپی نیروهای انتظامی و امدادی، جمعیت زیادی در مقابل ساختمان پلاسکو جمع شده بودند که این جمعیت کار را برای نیروهای امدادی دشوار کرده بود.

عکس/صحنه‌ای عجیب از حضور مردم در اطراف پلاسکو که کار امداد را مشکل کرد