عکس/دکترظریف و دکترعراقچی در مراسم هفتم آیت الله هاشمی رفسنجانی

عکس/دکترظریف و دکترعراقچی در مراسم هفتم آیت الله هاشمی رفسنجانی

عکس/دکترظریف و دکترعراقچی در مراسم هفتم آیت الله هاشمی رفسنجانی