عکس/بارش برف در محل آوار برداری ساختمان پلاسکو

عکس/بارش برف در محل آوار برداری ساختمان پلاسکو

عکس/بارش برف در محل آوار برداری ساختمان پلاسکو