علی حسینی: سعی می‌کنم خیلی در چشم نباشم

علی حسینی: سعی می‌کنم خیلی در چشم نباشم
وزنه‌بردار فوق سنگین ایران گفت: بدنم نسبت به قبلاً که وزنه می زدم خیلی قوی تر شده و انگیزه‌ام نیز بالا است تا سال‌هایی که نبودم را جبران کنم.

علی حسینی: سعی می‌کنم خیلی در چشم نباشم