على اوجى و همسرش نرگس محمدى در اکران اکسیدان

على اوجى و همسرش نرگس محمدى در اکران اکسیدان
در ادامه تصویری از على اوجى و همسرش نرگس محمدى، در مراسم اکران فیلم اکسیدان را مشاهده می کنید.   بیوگرافی نرگس محمدی و همسرش علی اوجی! +عکس های عروسی

على اوجى و همسرش نرگس محمدى در اکران اکسیدان