عزیز محمدی، وکیل حمید صفت شد +عکس

عزیز محمدی، وکیل حمید صفت شد +عکس
ورالله عزیز محمدی قاضی بازنشسته دادگاه کیفری یک استان تهران که در زمان قضاوتش ۳ هزار حکم قصاص صادر کرده، وکالت حمید صفت خواننده معروف را بر عهده گرفت. رکنا:عزیز…

عزیز محمدی، وکیل حمید صفت شد +عکس