عزت الهی دوباره فیکس شد

عزت الهی دوباره فیکس شد
در آغاز هفته شانزدهم رقابت ها لیگ برتر روسیه روستوف تا ساعاتی دیگر در حالی به مصاف اورال می رود که تغییرات گسترده ای در ترکیب خود دارد.

عزت الهی دوباره فیکس شد