عده زیادی که قلبِ بیماری داشتند، از «آتش به اختیار» سوءاستفاده‌ها کردند / «آتش به اختیار» نه تضعیف دولت است، نه تضعیف دستگاه‌هاست

عده زیادی که قلبِ بیماری داشتند، از «آتش به اختیار» سوءاستفاده‌ها کردند / «آتش به اختیار» نه تضعیف دولت است، نه تضعیف دستگاه‌هاست
نماینده ولی‌فقیه در استان فارس گفت: آتش به اختیار معنایش هرج و مرج نیست بلکه شناخت موضوع و تشخیص وظیفه است.

عده زیادی که قلبِ بیماری داشتند، از «آتش به اختیار» سوءاستفاده‌ها کردند / «آتش به اختیار» نه تضعیف دولت است، نه تضعیف دستگاه‌هاست