عادل فردوسی پور اینگونه به بازی ایران و چین رسید! +تصاویر

عادل فردوسی پور اینگونه به بازی ایران و چین رسید! +تصاویر
عادل فردوسی پور مجری و گزارشگر محبوب ورزشی، با عبور از ورود ممنوع توانست خود را به بازی ایران و چین برساند، نکته ای که در همان دقایق ابتدایی بازی عنوان کرد! کاپ: هنوز دقایقی از آغاز بازی ایران و چین نگذشته بود که عادل فردوسی پور گفت به شکل…

عادل فردوسی پور اینگونه به بازی ایران و چین رسید! +تصاویر