ظریف: ترکیه باید مانع تسلیح و حمایت مالی از تروریست‌ها شود

ظریف: ترکیه باید مانع تسلیح و حمایت مالی از تروریست‌ها شود
وزیر امور خارجه ایران از ترکیه به دلیل عدم ممانعت از تسلیح گروههای تروریستی انتقاد کرد اما در عین حال آن را همسایه‌ای مهم خواند.

ظریف: ترکیه باید مانع تسلیح و حمایت مالی از تروریست‌ها شود