طنز؛ اجق وجق!

طنز؛ اجق وجق!
یه عده هستن فقط بهمن ماه یهو عاشق هنر و سینما می‌شن! مورد داشتیم فیلمی در ایام جشنواره صفِ سه کیلومتری داشته ولی در زمان اکران کلا سیزده نفر هم بیننده نداشته! در همین راستا، رُستم هم عاشق سینما و…

طنز؛ اجق وجق!